Πολιτική Απορρήτου

Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  1. Προσωπικά Δεδομένα – Το MOTIV (η «Εταιρεία»), σε πλήρη συμμόρφωση με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και χρησιμοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αυτού του ιστότοπου. Δεσμευόμαστε να λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την ασφαλή προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και των συστημάτων πληροφοριών μας. Οι τεχνικές, διοικητικές και φυσικές διαδικασίες μας έχουν σχεδιαστεί και αναθεωρηθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση , τροποποίηση ή καταστροφή, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας ιστότοπος, σύστημα πληροφοριών ή μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία η εταιρεία θα επεξεργαστεί την προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη ή συλλέγονται από τον χρήστη, κατά την πλοήγηση και τη χρήση του εμπορικού ιστότοπου, εκτός εάν παρέχονται πιο συγκεκριμένοι όροι για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Παρακαλούμε, διαβάστε αυτά τα κείμενα προσεκτικά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και την πρακτική μας για τα προσωπικά δεδομένα. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμφωνείτε ταυτόχρονα, ότι αποδέχεστε αυτές τις πολιτικές και πρακτικές και ότι συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία τους. Κατά συνέπεια, οποιοσδήποτε χρήστης που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Εάν ένας χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους, δεν θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσει.
  2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από κάθε χρήστη όταν χρησιμοποιεί/περιηγείται σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: (α) πληροφορίες που παρέχονται από τον ίδιο τον χρήστη, (β) πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους και (γ) πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες πηγές. Οι τρόποι με τους οποίους συλλέγονται οι διάφορες πληροφορίες μπορούν να συνδυαστούν. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία συλλέγει μέσω του δικτυακού τόπου ορισμένα ή όλα τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των χρηστών: όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο όπως έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο από τους ίδιους για χρήση των ειδικών του Υπηρεσίες.
  3. Τα ακόλουθα δεδομένα χρήστη μπορούν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία ενδεικτικά: (α) Πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό τους, όπως το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης (ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγνώρισης) που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο. ή για χρήση των υπηρεσιών της (β) πληροφορίες προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των προτιμώμενων υπηρεσιών και προϊόντων ή των ωρών επισκέψεων συχνότητα χρήσης του ιστότοπου, ενοτήτων που επισκέφθηκε ή προϊόντων που προτιμά ο χρήστης (γ) άλλες προσωπικές πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει ελεύθερα να παρέχει όταν αλληλεπιδρά ή/και επικοινωνεί μαζί μας.
  4. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από την κινητή συσκευή σας κατά τη χρήση του ιστότοπου, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής, τον τύπο της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της, (IDFAs & IFA), ανακατεύθυνση ιστότοπου (ο ιστότοπος που οδήγησε τον χρήστη στο δικό μας), μηνύματα σε εμάς ή σχετικά με εμάς στη δικτύωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες σχετικά με τη θέση της κινητής συσκευής του χρήστη χρησιμοποιώντας τοποθεσία και τεχνολογίες όπως GPS (Global Positioning System), Wi-Fi, Bluetooth ή εγγύτητα πύργου κινητής τηλεφωνίας). Η πλειοψηφία των φορητών συσκευών και των προγραμμάτων περιήγησης επιτρέπει στον χρήστη να ανακαλέσει την άδεια που μας έχει δώσει για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις τους, αλλά ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τις πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες χρηστών από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς, όπως πληροφορίες που είναι δημόσια προσβάσιμες και έχουν ήδη εξουσιοδοτηθεί να παρέχουν τέτοια δεδομένα (π.χ. λόγω αλληλεπίδρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), καθώς και τεχνικά δεδομένα ή δεδομένα παρακολούθησης από παρόχους αναλυτικών δεδομένων και παρόχους αναζήτησης (Google Analytics, Google κ.λπ.).
  5. Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία περιέρχονται στην κατοχή μας σύμφωνα με τα παραπάνω και κυρίως από εσάς, κατά την ελεύθερη κρίση και επιλογή σας και με την προϋπόθεση ότι μας έχετε δώσει τη ρητή άδεια και συγκατάθεσή σας, μόνο για συγκεκριμένη χρήση και λειτουργίες του ιστότοπού μας, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων με όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες, νέα, προσφορές και γενικά τις προωθητικές ενέργειες του MOTIV και μόνο στο πλαίσιο της εμπορικής επικοινωνίας μας μαζί σας, διαφυλάσσοντας τον προσωπικό τους χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 για την Προστασία της Ατομικής Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για: (α) πλοήγηση και χρήση των δυνατοτήτων του ιστότοπου, (β) εξατομίκευση της εμπειρίας σας, (γ) εκτέλεση παραγγελιών που υποβάλλετε μέσω του ιστότοπού μας για επικοινωνία (δ) βελτίωση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας (καλύτερη κατανόηση των καταναλωτών, παρουσίαση προϊόντων, ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών), τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι προωθήσεις μας. (ε) να στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με νέα, προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω email (newsletters) (στ) προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα αγοράς, να ζητήσουμε και να λάβουμε σχόλια από τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
  6. Ανάλογα με την επικοινωνία και τις ανάγκες του χρήστη, ενδέχεται να μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με ορισμένες κατηγορίες τρίτων, συγκεκριμένα (α) προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών όπως παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας, φορείς επεξεργασίας πληρωμών και παρόχους πρόληψης απάτης, υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών, ( β) ελεγκτές και επαγγελματίες συμβούλους όπως τράπεζες, δικηγόρους και λογιστές, (γ) κυβέρνηση, ρυθμιστικές αρχές και νομοθέτες. Σε κάθε περίπτωση, εάν τρίτοι είναι σε θέση, με την άδεια της εταιρείας, να αποκτήσουν πρόσβαση, έστω και περιστασιακά ή τυχαία, σε αυτούς (ιδίως υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων, προγραμματιστές νέων εφαρμογών κ.λπ.), η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα την επίβλεψη των εργασιών και την προετοιμασία του συμβατικού όρου τρίτου για την απόλυτη προστασία τέτοιων δεδομένων και την εμπιστευτικότητα τους. Όποια και αν είναι η διαδικασία τους, περιορίζεται στις αυστηρά απαραίτητες νομικές ή τεχνικές ενέργειες (προσωρινή αποθήκευση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας). Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν άμεσα τον χρήστη (π.χ. ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του ιστότοπου). Δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ενοικιάζοντας ή ανταλλάσσοντας με τρίτους. Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη ενημέρωσης και επικοινωνίας και οι σκοποί που περιγράφονται στο παρόν καθώς και η συμμόρφωσή μας με τις ισχύουσες διατάξεις.
  7. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να μην λαμβάνει επικοινωνία και να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στα ενημερωτικά μας δελτία (opt-out). Το γεγονός ότι ο χρήστης επιλέγει να μην λαμβάνει μία μορφή επικοινωνίας από εμάς δεν σημαίνει ότι έχει επιλέξει να μην λαμβάνει άλλες μορφές επικοινωνίας από την εταιρεία. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να γνωρίσει τα σχετικά δεδομένα που τον αφορούν, να ζητήσει τη διαγραφή, τροποποίηση ή/και ενημέρωση τους και γενικά να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, είτε με την «διαγραφή». επιλογή από το υποσέλιδο οποιουδήποτε πρόσφατου email που αποστέλλεται από την εταιρεία, ή τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας (+30 210 381 0899) ή με e-mail στο [email protected] . Τονίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο (κανόνες του δημόσια πολιτική), ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες χρήστη. Ειδικότερα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του, να ενημερωθεί για την επεξεργασία ή όχι των προσωπικών του δεδομένων και να λάβει πληροφορίες σχετικά με αυτή την επεξεργασία (και να λάβει αντίγραφο του τα στοιχεία του/της). Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που είναι ελλιπή ή ανακριβή. Επίσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να περιορίσει την επεξεργασία, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του (να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων σε κοινή μορφή αρχείου, για παράδειγμα .csv) και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων τους (π.χ. εάν ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία των δεδομένων του για διαφημιστικούς σκοπούς), καθώς και σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση προφίλ (διαφάνεια στα προφίλ χρηστών). Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο άσκησής τους. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να πληρώσει για να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα ή για να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια λογική τιμή και κοστίζει εάν η αξίωσή τους είναι αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή υπερβολική, ή εναλλακτικά, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αρνηθούμε το αίτημα υπό αυτές τις συνθήκες. Τονίζεται ότι ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της συγκατάθεσης- βασισμένη στην επεξεργασία πριν από την ανάκλησή της. Ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα του χρήστη και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά του να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του. Αυτό είναι ένα μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν θα αποκαλυφθούν σε κάποιον που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί τους για να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά τους προκειμένου να επιταχύνουμε τη διαδικασία, αλλά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και οπωσδήποτε εντός των νόμιμων προθεσμιών.Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
  8. Ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτα μέρη. Εάν επισκεφτείτε έναν από αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και άλλες πολιτικές του αντίστοιχου ιστότοπου. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πολιτικές και πρακτικές τρίτων. Αυτοί οι οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και άλλες πολιτικές. Μπορεί επίσης να είναι δυνατό για τους παρόχους άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων και προσθηκών που έχουμε στον Ιστότοπο, όπως τα κουμπιά “Μου αρέσει” του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης αυτών των λειτουργιών. Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.
  9. Πέραν των παραπάνω, η επίσκεψη και η περιήγηση στον ιστότοπο είναι δωρεάν χωρίς την ανάγκη παροχής προσωπικών στοιχείων ή προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι οι εμπορικοί ιστότοποι της εταιρείας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες για ανηλίκους.

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ & ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  1. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της πολιτικής. Η εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αλλά και σε αυτούς τους όρους, κυρίως λόγω της ευθυγράμμισής τους με τις νέες διατάξεις αλλά και της βελτίωσής τους. Οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση θα ενσωματωθεί στην παρούσα νομική ειδοποίηση και τεκμαίρεται ότι ο χρήστης είναι ενημερωμένος και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Θέλουμε, λοιπόν, να επιστήσουμε την προσοχή στον χρήστη προκειμένου να λαμβάνει την πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των όρων κάθε φορά που χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας.

Συνεπώς, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να λαμβάνετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση της πολιτικής. Για τους σκοπούς της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων, το MOTIV ορίζεται ως φορέας εκμετάλλευσης.

 

Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Τα δικαστήρια των Αθηνών ορίζονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο για την επίλυση όλων των διαφορών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρείας

MOTIV

Εμμανουήλ Μπενάκη 20

106 78, Αθήνα Ελλάδα

+30 210 3810899